Институт Математики

picma.ru | 1joomla.ru
Кыдыралиев Торогелди Раимжанович PDF Басып чыгаруу E-mail

«Чыгарылыштарды өзгөртүп түзүү усулун дифференциалдык жана интегралдык теңдемелердин асимптотикалык теориясында колдонуу», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.
Илимий жетекчи: ф.-м.и.д.,  профессор  Байзаков Асан Байзакович.
Диссертация коргоого 29.01.2019да алынды.
Диссертация 5.03.2019 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Институт Коргоолор Кыдыралиев Торогелди Раимжанович

2019 ©  Математика Институту