Институт Математики

picma.ru | 1joomla.ru
Байгазиева Нурила Адилетовна PDF Басып чыгаруу E-mail
«БИР КАЛЫПТУУ МЕЙКИНДИКТЕРДИН АЙРЫМ КЛАССТАРЫ ЖӨНҮНДӨ», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.04.
Илимий жетекчи:  ф.-м.и.д. Б.Э.Канетов

Диссертация 01.11.2018 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Институт Коргоолор Байгазиева Нурила Адилетовна

2019 ©  Математика Институту