Институт Математики

picma.ru | 1joomla.ru
Байсеркеева Айнура Бектургановна PDF Басып чыгаруу E-mail

«ПСЕВДОПАРАБОЛАЛЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР ҮЧҮН КӨП ӨЛЧӨМДҮҮ ТЕСКЕРИ МАСЕЛЕЛЕР», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.

Илимий жетекчи: ф.-м.и.д., профессор Аблабеков Бактыбай Сапарбекович.
Диссертация 06.03.2018 ийгиликтүү корголду.
Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.

 
Институт Коргоолор Байсеркеева Айнура Бектургановна

2019 ©  Математика Институту