Бөрүбаевдин окуучулары Басып чыгаруу

Биринчи «Бөрүбаевдин  окуучулары-2016»  Чүй облустагы «Чункурчак» жайында 2016-жылдын 30-июнунда өткөрүлдү. Кыргызстандан, Орусиядан жана Сербиядан чыгаан окумуштуулар Окуучуларга катышты.

«Бөрүбаевдин  окуучулары» II конференциясы Бишкек шаарында 2018-жылдын 1-мартында өткөрүлдү.  Кыргызстандын жетекчи математиктер-  окумуштуулар  Окуучуларга катышты.

24-май 2019-жылы Бишкек шаарында 
Математика институтунун 35-жылдыгына арналган "III Бөрүбаев окуулары" аттуу эл аралык конференция өткөрдү.